2016-02-19

Zarząd

PREZES ZARZĄDU: Marek Balcer

CZŁONEK ZARZĄDU: Barbara Krystyna Dajek

 

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

 

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM