2016-02-19

Udział ciepła wytworzonego w OZE w 2015 r.

Na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 poz. 478), Geotermia Mazowiecka S.A. informuje że jedynym źródłem wytwarzania energii odnawialnej w naszej spółce jest Zakład Geotermalny w Mszczonowie. Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii w tym źródle -  wynosił 38,2 %.

Załączniki

  udział ciepła093.pdf 491,78 KB (pdf) szczegóły pobierz