2016-02-19

Rada Nadzorcza

 
JÓZEF GRZEGORZ KUREK  - Przewodniczący
 
ZENON FRANCISZEK RESZKA - Wiceprzewodniczący
 
ANDRZEJ ROSTKOWSKI - Członek
 
JANINA EWA ORZEŁOWSKA - Członek
 
PIOTR KRZYSZTOF OSIECKI - Członek
 
ANTONI TADEUSZ URBANEK - Członek
 
Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.