2016-02-19

Informacje podstawowe

Geotermia Mazowiecka S.A.

 

Forma prawna: Spółka Akcyjna

 

Adres: 96-320 Mszczonów, ul. Spółdzielcza 9a

 

Telefon: 46 856 19 56, 46 855 27 93

 

Fax: 46 855 27 93

 

E-mail: geotermia@geotermia.com.pl

 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: 8:00- 16:00

 

NIP: 838-10-29-481

 

REGON: 7500432138

 

KRS: Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000032217

 

Kapitał zakładowy: 15 104 339,00 PLN opłacony w całości

 

Strona internetowa: www.geotermia.com.pl